Gabriel

Gabriel är en av de tre namgivna änglarna i Bibeln.
Kristna och muslimer tror att han förutsade Johannes döparens födelse och att han besökte Jungfru Maria och talade om för henne att hon skulle föda Jesus (Lukasevangeliet 1:26-38). Muslimer tror även att det var genom honom Gud uppenbarade Koranen för profeten Muhammed. Det arabiska namnet för Gabriel är Jibril, Jibr?l, Jibreel, Jabrilæ eller Djibril (????? , ???????, [d?ibræ??i?l], [d?ibr???i?l], eller [d?ibri?l]).

Gabriel nämns även i olika skrifter inom bahá’í-tron, främst i Bahá’u’lláhs mystiska bok Haft-Vádí.

I judisk och katolsk tro är Gabriel Guds ärkeängel och främsta sändebud. I Bibeln omnämns dock bara Mikael som ärkeängel (Judas brev 1:9). Gabriel firas i Katolska kyrkan den 29 september.