Häxor

En häxa är en person som tros ha övernaturliga, magiska krafter. Magi existerar i varierande grad i olika trossystem runt om i världen. I västvärlden var en häxa i folktron och sagorna en trollkunnig kvinna. En manlig motsvarighet kallades vanligen trollkarl. En häxa eller en trollkarl var en person som enligt kyrkan hade försvurit sig till Satan och regelbundet mötte honom och lärde sig magi av honom. Till sin hjälp hade de bl. a. en trollstav och lämplig trollformel. Enligt tron kunde en häxa få kor att sina, ge missväxt, kasta besvärjelser, förvandlas till djur och bota. Under vissa perioder såg samhället/kyrkan häxor som ett hot. I dessa tidsperioder förföljdes häxor, så kallad häxjakt. Det kunde även handla om så kallade kloka gummor och kloka gubbar. En klok gumma ansågs kunna hjälpa och bota de sjuka.

Den traditionella häxan i Europa var en fattig gammal kvinna. Även unga kvinnor, förmögna kvinnor och män kunde dock anklagas. Generellt var kvinnor i majoritet, men det fanns också nästan alltid en minoritet män i häxprocesserna. På Island och i Finland var rent av de flesta häxor män.

Häxprocess eller häxjakt kallas de händelser framför allt under 1400- till 1600-talet, runt om i den kristna världen, där människor, i de flesta områden framför allt kvinnor – häxor – anklagades för samröre med Satan. Minst 30.000 personer avrättades. Betydlligt högre siffror än så ha nämnts men dessa påståenden saknar vetenskaplig grund.

De dömda för häxeri avrättades med olika metoder i olika länder. Nedan följer en förteckning på de vanligaste metoderna i respektive länder.

 • Belgien : Garrottering (strypning) följt av bränning på bål.
 • Danmark : Bränning på bål.
 • England : Hängning. Bränning på bål förekom dock i enstaka fall. (Detta gällde även nuvarande USA, som då var en brittisk koloni).
 • Frankrike : Bränning på bål eller halshuggning. Den förstnämnda metoden för de “värsta” häxorna.
 • Island : Bränning på bål (för män) och dränkning (för kvinnor).
 • Nederländerna : Bränning på bål.
 • Norge : Bränning på bål.
 • Polen : Bränning på bål.
 • Portugal : Bränning på bål. Ibland levande, andra gånger efter garrottering.
 • Schweiz : Bränning på bål eller halshuggning
 • Skottland : Hängning. Det förekom även Bränning på bål för de “värsta” häxorna.
 • Spanien : Bränning på bål. Ibland levande, andra gånger efter garrottering. (Detta gällde även det spanska Latinamerika).
 • Sverige : Halshuggning. Liket brändes sedan på bål.
 • Tjeckien : Bränning på bål.
 • Tyskland : Hängning, halshuggning eller bränning på bål. Metoden berodde på region, myndighet, och offrets grad av skuld.
 • Ungern: Bränning på bål
 • Österrike : Bränning på bål, halshuggning eller hängning.