orangutangerna

För fyra år sedan stod de runt 650 orangutangerna i  Nyaru Menteng-reservatet i Borneo inför en osäker framtid. Organisationen BOS (Borneo Orangutan Survival Foundation), som driver reservatet, stod helt plötsligt utan finansiering och hade inga pengar till att fortsätta arbetet med att rädda de hotade orangutangerna.

 

Men tack vare WSPA och våra supportrar världen över är organisationen nu mycket starkare och har kapaciteten att stå på egna ben i arbetet för Borneos hotade orangutanger.

 

Nyaru Menteng är världens största reservat och rehabiliteringscenter för orangutanger och spelar en avgörande roll i arbetet med att rädda Borneos orangutanger. På grund av att regnskog förstörs, bland annat för att göra plats för palmoljeplantager, samt på grund av tjuvjägare och den illegala handeln med levande djur, har antalet vilda orangutanger minskat lavinartat de senaste årtiondena. Orangutangen är en av de tio mest utrotningshotade arterna i världen och insatsen som BOS gör är avgörande för att de som återstår ska ha en chans.

 

Förutom att bidra till artens överlevnad räddar BOS även individer som farit illa och hjälper dem till bättre liv. Det är ett arbete som kräver stor möda och stort engagemang. En del av arbetet är att hjälpa ungar som antingen fångats in för att säljas som sällskapsdjur, eller som blivit lämnade själva då föräldrarna dödats.

 

Tack vare de pengar som WSPA samlat in kan BOS fortsätta det viktiga arbetet med att driva Nyaru Menteng, och framtiden är därför lite mer hoppfull för världens återstående orangutanger.

 

Orangutangen Kesi fick handen avhuggen när plantagearbetare dödade hennes mamma med en machete. Hon har, trots sin traumatiska historia klarat sig bra och kan tack vare god omsorg och rehabililtering både klättra och äta utan problem.