Volontär!

Att bli volontär är en önskan att jag ska kunna bli någon dag.. jag skrapar triss lotter för att kunna finansiera det hela.. men för sjutton jag vinner ju aldrig.

Sydafrika - Schimpanser

Schimpansen är ett intelligent djur som på många sätt liknar människan. De hälsar, ler när de är glada.

Schimpanserna på Chimp Eden kommer från hela världen och är ofta undernärda och misshandlade. De kan ha använts i cirkussammanhang, levt i undermåliga djurparker eller övergivits som ”lek-kompisar” av privatpersoner. Schimpanserna fl ygs till projektet där de sätts i karantän i tre månader innan de varsamt släpps in till de andra djuren. För närvarande finns ca 30 schimpanser i olika åldrar på projektet – alla med olika trauman bakom sig.
Schimpansprojektet är en kombination av lektioner och praktiskt arbete där du under två veckor får möjlighet att närmare studera schimpanserna. Du lär dig bl.a. mer om djurens levnadsvillkor och deras människolika beteenden. Förmiddagarna (den första veckan) ägnas åt lektioner i schimpansers beteenden. Du lär dig även om dessa djur i ett historiskt och globalt perspektiv. Du får även en inblick i dagens stora problem, dvs. tjuvskytte och hur Sydafrika jobbar för att minska risken för utrotning. Lektionerna hålls av kunniga specialister.

Eftermiddagarna ägnas åt att studera och registrera schimpansernas beteenden – alla deras rörelser och aktiviter, deras kontakter med de andra schimpanserna mm. Den första veckan får du observera enstaka djurs beteenden. Den andra veckan får du studera och registrera flera individer eller hela gruppens beteenden både under för- och eftermiddagarna. Du kan också bli ombedd att hjälpa till med praktiska göromål som att röja i den omgivande game reserven (där det finns en mängd djur, såsom giraffer, zebror och antiloper) och hjälpa de anställda med andra dagliga sysslor.

Observera! Du har inte närkontakt med schimpanserna. Dels kan de bitas, dels finns risk att du för över smittsamma sjukdomar till dem.

Projektets syfte

Chimp Eden är en reahabiliteringsprojekt för skadade schimpanser. Målet är att återförena djuren till deras naturliga miljö men även sprida kunskap om schimpansen och vad som skadar den.

Samarbetspartner

Schimpansprojektet Chimpanzee Eden är en rehabiliteringsverksamhet som drivs av The Jane Goodall Institute. Projektet leds av kunniga och erfarna ledare. Tack vare detta kan Volontärresor erbjuda dig en välorganiserad upplevelse. Det är en garanterat lärorik och spännande vistelse för dig som volontär.