Sömn – musik – änglar

 

Morandi är en rumänsk europopgrupp som bildades 2005.

Morandi är främst populära i länder som till exempel Rumänien,

Ryssland, Bulgarien, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ukraina och Grekland.

Man har i dessa länder bland annat haft hitlåtar som Angels Save Me och Colors.

 

Sömn är ett normalt tillstånd då en organism en kortare tid är synbart medvetslös och inte gensvarar för stimuli. Hjärnaktiviteten kan trots detta dock periodiskt vara mycket hög. Sömnens funktion är inte helt utredd, men mycket pekar på att det är en återhämtningsperiod då kroppen kan vila och läka medan hjärnan bearbetar intrycken från den föregående vakenhetsperioden.

Under sömnen sänks ämnesomsättningen i kroppen, med undantag för hjärnan under REM-sömn, som då har högre ämnesomsättning än vad den har i vaket tillstånd, och vid djup sömn blir andningen långsammare och musklerna slappnar av. Hos barn kan urinrörets ringmuskel slappna så mycket att urin rinner ut (sängvätning). Mjuka gommens muskulatur blir också mer avslappnad, och den kan då falla bakåt och hindra luftflödet i de övre andningsvägarna, varvid snarkninguppstår.

Råttor som helt hindras från att sova dör inom ett par veckor.  Den direkta dödsorsaken är oklar, men tros hänga samman med en allmän kollaps av immunförsvaret.

 

 

 

En ängel är ett andeväsen, som förekommer till största delen inom de monoteistiska abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam, och vars uppgift är att tjäna Gud. Oftast förekommer de i de tre religionernas respektive heliga skrifter som budbärare mellan människorna och Gud, men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare. Läran om änglar kallas angelologi.