Mea Culpa

Confiteor (latin: Jag bekänner) är det latinska namnet på en i det romersk-katolska missalet föreskriven formel för den offentliga syndabekännelsen. Missale (av senlatin missa “mässa”) kallas den bok som innehåller den kristna mässans officiella, liturgiska texter och sånger.  Den kan läsas eller sjungas, under mässa, under sakramenteneller vid enskild andakt. Från Confiteor kommer den latinska frasen Mea culpa